نانوپلاس

Tag: نانو چیست

فناوری نانو
مقالات خواندنی
علی شکری

فناوری نانو چیست ؟

نانوتکنولوژی چیست؟ به تعریف ساده فناوری نانو علم، مهندسی و فناوری است که در مقیاس نانو انجام می شود ، یعنی حدود ۱ تا ۱۰۰

ادامه مطلب »