نانوپلاس
نانوتکنولوژی
مقالات خواندنی
علی شکری

نانوتکنولوژی چیست؟

قبل از این که صحبت را ادامه بدهیم اجازه دهید کمی درمورد نانو ( نانوتکنولوژی ) صحبت کنیم ، به تعریف ساده فناوری نانو علم،

ادامه مطلب »
آبکاری
مقالات خواندنی
علی شکری

آبکاری نانو چیست ؟

آبکاری نانو و کاربردهای شگفت انگیز آن اصطلاح نانوپوشش ( آبکاری نانو ) به نانومقیاس (یعنی با ضخامت چند ده تا چند صد نانومتری) فیلم

ادامه مطلب »