نانوپلاس
آبکاری
مقالات خواندنی
علی شکری

آبکاری روی چیست؟

آبکاری یکی از مهمترین اصل در رابطه با محصولات فلزی است زیرا بزرگترین دشمن انواع فلزات زنگ زدگی و خوردگی است. اثر خورنده زنگ زدگی

ادامه مطلب »
آبکاری
مقالات خواندنی
علی شکری

آبکاری دقیقا چیست؟

آبکاری فرایند آبکاری یک فلز بر روی فلز دیگر با هیدرولیز است، بیشتر برای اهداف تزئینی یا جلوگیری از خوردگی فلز. انواع خاصی از آبکاری

ادامه مطلب »
خدمات آبکاری
مقالات خواندنی
علی شکری

۴ خدمات شرکت آبکاری فلز

 کاربردهای آبکاری درست و اصولی وقتی اکثر مردم کلمات “خدمات آبکاری” یا “تکمیل فلز” را می شنوند، ممکن است چیز زیادی به ذهن خطور نکند.

ادامه مطلب »
فناوری نانو
مقالات خواندنی
علی شکری

فناوری نانو چیست ؟

نانوتکنولوژی چیست؟ به تعریف ساده فناوری نانو علم، مهندسی و فناوری است که در مقیاس نانو انجام می شود ، یعنی حدود ۱ تا ۱۰۰

ادامه مطلب »