نانوپلاس

Tag: لوستر آبکاری شده

آبکاری
مقالات خواندنی
علی شکری

آبکاری نانو چیست ؟

آبکاری نانو و کاربردهای شگفت انگیز آن اصطلاح نانوپوشش ( آبکاری نانو ) به نانومقیاس (یعنی با ضخامت چند ده تا چند صد نانومتری) فیلم

ادامه مطلب »